նախակրթարանի հաշվետվություն առ01,10,18թ

Չդասակարգված

նախակրթարանի հաշվետվություն առ01,10,18թ

Չդասակարգված

եռամսյակային հաշվետվություն առ 01,10,18թ

Չդասակարգված

Չդասակարգված

Չդասակարգված

նախակրթարանի հիմնական դպրոցի հաշվետվությունները 2-րդ եռամսյակ

Չդասակարգված

հմ դպրոցի 1 եռամսյակի հաշվետվ

Չդասակարգված

հիմնական դպրոցի 1 եռամսյակի հաշվետ

Չդասակարգված

Հաշվետվություն 1 եռամսյակի 2018թ

Չդասակարգված

1եռամսյակ18փ նախակրթարանի հաշվետվ

Չդասակարգված